Information space GUAM: e-Design

RussianEnglishRomanian

Despre proiect

Crearea spaţiului informaţional unic în comunitatea GUAM pentru învăţămînt şi colaborare tehnico - ştiinţifică la distanţă


La 2 iunie 2008 Secretarul General al Organizaţiei pentru Democraţie şi Dezvoltare Economică GUAM, a susţinut printr-o scrisoare către Directorul Executiv al Centrului Ştiinţifico-Tehnic al Ucrainei (CŞTU), propunerea de proiect ştiinţific, adresată CŞTU pentru finanţare. Propunerea înregistrată ca proiect CŞTU N4509 presupune formarea spaţiului informaţional şi de telecomunicaţii în regiunea GUAM pentru colaborarea ştiinţifică şi tehnologică la distanţă. Directorul executiv al CŞTU, prin scrisoarea de la 18 iulie 2008, a informat Secretariatul că finanţarea proiectului a fost aprobată de Consiliul Administrativ CŞTU în cadrul celei de-a 26-ea întîlniri la Kiev, Ucraina, din 26 iunie 2008. Proiectul CŞTU N4509 va primi de la Uniunea Europeană 96,425 mii Euro pentru finanţarea lucrărilor proiectului.
Fişierul Proiectului CŞTU N4509 în l.engleză îl puteţi descarcă aici in format PowerPoint (3,4Mb).

Centrul Ştiinţifico-Tehnologic al Ucrainei, organizat in Ucraina cu suportul financiar al Uniunii Europene, Statelor Unite şi Canadei (vezi: www.stcu.int ), a aprobat proiectul “Formarea spaţiului informaţional şi de telecomunicaţii pentru colaborarea şi instruirea tehnico-ştiinţifică la distanţă în regiunea GUAM”. Finanţarea lucrărilor a început la 1 octombrie 2008, iar proiectul a fost prezentat în cadrul CŞTU la 27 noiembrie 2008. Proiectul presupune crearea unei infrastructuri unice în baza reţelelor de computere de cercetare-instruire a Georgiei (reţeaua “GRENA”), a Ucrainei (reţeaua “UARNET”), a Azerbaidjanului (reţeaua "AZRENA") şi a Moldovei (reţeaua Centrului de resurse informaţionale al Academiei de Ştiinţe din Moldova "AMNET") cu asigurarea simultană a legăturii cu proiectele “Caucazul Electronic” şi “Drumul de matase virtual”. În cadrul proiectului se planifică organizarea serverelor ştiinţifico-tehnice locale, a serverului ştiinţifico-tehnic GUAM, a serverului proiectării comune a construcţiei de maşini şi a analizării comune a rezultatelor cercetărilor şi experimentelor ştiinţifice şi a serverului pentru instruire la distanţă. Deasemenea, proiectul presupune crearea a două aplicaţii: 1) “Proiectare Internet” şi 2) “Instruire Internet” pentru specialiştii GUAM-ului. Programele corespunzătoare a acţiunilor comune de la distanţă vor fi expuse pe serverele sus-numite.

Pentru asigurarea informaţională a specialiştilor se prevede crearea site-urilor naţionale cu baze de date a: instituţiilor de cercetări ştiinţifice şi educaţionale; a specialiştilor şi savanţilor conform cunoştinţelor pe domenii; a problemelor tehnico-ştiinţifice, care necesită rezolvare cu participarea specialiştilor altor ţări, etc. Proiectul se va desfăşura în două etape. Prima etapă constă în dezvoltarea experimentelor şi eliberarea schiţei de proiect prognozat pentru septembrie 2009. Iar în a doua etapă se vor aplica lucrările ţărilor GUAM şi soluţiile tehnico-ştiinţifice propuse. Decizia de finanţare a lucrărilor etapei a doua se va revizui de Consiliul Administrtiv al CŞTU în baza rezultatelor expertizei schiţei proiectului la sfîrşitul anului 2009.

Sursa: http://guam-organization.org/node/408