Information space GUAM: e-Design

RussianEnglishRomanian

База ведущих ученых и специалистов


ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZAll

Search of executors:


Number of founded persons: 4860

1Ababii Andrei,
Doctor in tehnică
05.00.00 ŞTIINŢE TEHNICE
2Ababii Ion,
Doctor habilitat in medicina
14.00.04 Otorinolaringologie
3Ababii Polina,
Doctor in medicina
14.00.00 ŞTIINŢE MEDICALE
4Ababii Tudor,
Doctor in medicina
14.00.27 Chirurgie
5Ababii Victor,
Doctor in tehnică
05.13.13 Calculatoare, sisteme de calcul şi reţele informaţionale
6Abaşchin Alexandru,
Doctor in tehnică
05.20.01 Mecanizarea agriculturii
7Abramihin Cezara,
Doctor in economie
08.00.05 Economie şi management
8Achimova Tatiana,
Fără grad ştiinţific in tehnică
05.18.07 Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice
9Achimova Zoia,
Fără grad ştiinţific in economie
08.00.00 ŞTIINŢE ECONOMICE
10Achiri Ion,
Doctor in ştiinţe fizico-matematice
01.01.00 Matematica
11Achiri-Bădicean Irina,
Fără grad ştiinţific in biologie
03.00.12 Fiziologie vegetala
12Aculai Elena,
Doctor in economie
08.00.05 Economie şi management
13Aculinin Alexandr,
Doctor in ştiinţe fizico-matematice
01.05.04 Modelare matematică, metode matematice, produse program
14Adajuc Victoria,
Fără grad ştiinţific in tehnică
05.18.07 Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice
15Adamov Petru,
Doctor in economie
08.00.05 Economie şi management
16Adauji Stela,
Doctor in farmacie
15.00.02 Chimia farmaceutică şi farmacognozia
17Aderov Viorica,
Doctor in studiul artelor şi culturologie
17.00.08 Teoria artei
18Afanas Dorin,
Doctor in ştiinţe fizico-matematice
01.01.04 Geometrie si topologie
19Afteni Laura,
Fără grad ştiinţific in economie
08.00.00 ŞTIINŢE ECONOMICE
20Aftimiciuc Olga,
Doctor in pedagogie
13.00.04 Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare