Information space GUAM: e-Design

RussianEnglishRomanian

База данных научных и технических проблем

Поиск: 
 

1 Elaborarea modelului avansat de echilibrare a coraportului marfă-bani în scopul stabilizării economiei şi creşterii ei durabile
Universitatea Tehnică a Moldovei
Iliadi Gheorghe
2 Biotehnologii de utilizare a drojdiilor genului Saccharomyces ca sursă de enzime antioxidante cu spectru larg de aplicare.
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Efremova Nadejda
3 Crearea şi promovarea soiurilor la speciile Koellia virginiana (L). Mac. M şi Satureja kitaibelii Wiezrb, elaborarea tehnologiilor ecologice de cultivare.
Gradina Botanica (Institut) a AȘM
Chisnicean Lilia
4 Diagnosticul imunocitochimic a statutului HER2/neu prin biopsia aspirativă cu ac fin la pacientele cu cancer mamar.
Instituţia medico-sanitară publică Institutul Oncologic
Jovmir Vasile
5 Investigarea forţei de pinning şi înbunătăţirea capacitaţii transportarii curentului în supraconductor bizonal – magnesiu diborid
Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu "
Prepeliţa Andrei
6 Investigarea proceselor de generare şi recombinare în materialele halcopirite pentru amplificatoarele optice.
Universitatea Tehnică a Moldovei
Sîrbu Nicolae
7 Stabilirea influenţii electromagnetice de înaltă frecvenţă modulată în amplitudine asupra materialelor metalice şi acoperirilor
Institutul de Fizică Aplicată
Gologan Viorel
8 Новые моно-, ди- и полимерные оксиматно-карбоксилатные комплексы переходных металлов. Синтез, структура, свойства
Institutul de Chimie
Bulhac Ion
9Abandonul tratamentului antituberculos: cauze, consecinţe şi aspecte de management.
Instituţia medico-sanitară publică Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"
Sain Dumitru
10Abordarea holistică a dezvoltării ştiinţei şi învăţământului superior din perspectiva integrării intra- şi interinstituţionale
Universitatea de Stat din Moldova
Guţu Vladimir
11Abordarea socio-psiho-pedagogică a problemei incluziunii copiilor cu cerinţe educative speciale (CES).
Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Balti
Stupacenco Lidia
12Abordarea unei noi concepţii în tratamentul infecţiei cu HIV
Institutul de Dezvoltare a Societaţii Informaţionale
Calin Vasile
13Abordări Algoritmice pentru Analiză şi Optimizare a Proceselor Decizionale pe Reţele Stocastice
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Lozovanu Dmitrii
14Achiziţionarea utilajului pentru cercetarea distribuţiei impurităţilor şi a mecanismului de trecere a curentului în celulele solare CdS/CdTe
Universitatea de Stat din Moldova
Gaşin Petru
15Achiziţionarea, evaluarea după un complex de caractere, conservarea şi documentarea mostrelor de plante cultivate, strămoşilor sălbatici şi speciilor de perspectivă
Centrul de Resurse Genetice Vegetale din Moldova
Ganea Anatolie
16Acţiunea şi interacţiunea rotaţiei culturilor, sistemelor de lucrare şi fertilizare asupra productivităţii culturilor şi fertilităţii solului
Institutul Ştiinţifico-Practic de Fitotehnie
Boincean Boris
17Adaptările ecologice a insectelor (Insecta:Collembola, Coleoptera, Hymenoptera,Lepidoptera) la schimbările sezoniere ale mediului din luncile inundabile ale rîurilor Europei de Est (ca exemplu în Bielorusia şi Moldova)
Institutul de Zoologie al Academiei de Ştiinţe
Buşmachiu Galina
18Administrarea sferei ştiinţei şi inovării în Republica Moldova
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Balmuş Victor
19Afecţiunile şi traumatismele organelor intra-abdomenale şi retroperitoneale, optimizarea metodelor de diagnostic şi tratament
Universitate de Stat de Medicină şi Farmacie "N.Testemiţianu"
Ghidirim Gheorghe
20Ajustarea învăţămîntului ingineresc la rigorile procesului Bologna
Universitatea Tehnică a Moldovei
Todos Petru